שערי הספר

מרדכי עקיבא פרידמן

מילון הערבית יהודית מימי הבינים

לתעודות הגניזה של ספר הודו ולטקסטים אחרים

תוכן העניינים

גוף המילון : 

המפתחות :

מפתח כתבי יד ומקורות :

כותרת